//فیلم آموزش تصویری پاک کردن راسته گوسفندی و گوشت مرغ همراه با یک ماه مشاوره با سرآشپز

فیلم آموزش تصویری پاک کردن راسته گوسفندی و گوشت مرغ همراه با یک ماه مشاوره با سرآشپز

49,000 تومان

فیلم آموزش تصویری پاک کردن راسته گوسفندی و گوشت مرغ

نحوه پاک کردن راسته گوسفند برای تهیه راسته پاک شده یا شمش راسته +نحوه درآوردن جوجه از مرغ

همچنین شما بعد از خرید این محصول می توانید از طریق پیام رسان تلگرام پیام رسان سروش و اینستاگرام با خود سرآشپز به مدت یک ماه در ارتباط باشید و هرگونه سوالی در مورد تهیه کباب داشته باشید بپرسید

کاملا به طور حرفه ای  و  رستورانی

توضیحات

به طور کامل آموزش پاک کردن  راسته گوشت گوسفندی از اول تا آخر

دقیقا توضیح همرا با تصویر برای آشنایی و پاک کردن گوشت گوسفندی تا کامل با راسته گوسفندی  آشنا بشین

جدا کردن گوشت برای شیشلیک یا کباب برگ یا برای کباب گوبیده

همرا با پاک کردن گوشت مرغ برای در آوردن گوشت جوجه کبابی یا زرشگ پلو یا اکبر جوجه

کاملا حرفه ای و تخصصی

همچنین شما بعد از خرید این محصول می توانید از طریق پیام رسان تلگرام پیام رسان سروش و اینستاگرام با خود سرآشپز به مدت یک ماه در ارتباط باشید و هرگونه سوالی در مورد تهیه کباب داشته باشید بپرسید